Herkeuring

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens ons procescertificaat BRL-K903/08 en de van toepassing zijnde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).


Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:
  • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
  • Tankinstallaties in een ponton;
  • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;
  • Thermoplastische leidingen, dubbelwandig;
  • Pomp- en registratiesystemen;
  • Inhouds- en niveausystemen;
  • Beveiliging tanks en leidingsysteem;
  • Damp-retour systeem;
  • Het werken binnen het risicogebied railinfra.

Projecten m.b.t. Herkeuring

Bekijk enkele van onze reeds gerealiseerde projecten.