Her-classificatie

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens ons procescertificaat BRL-K903/08 en de van toepassing zijnde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).


Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:
  • Bovengrondse stalen tankinstallaties t.b.v. brandstoffen en chemicaliën;
  • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
  • Tankinstallaties in een ponton;
  • Boven-/ondergrondse glasvezel versterkte kunststof tankinstallaties;
  • Het inspecteren/keuren van onder- en bovengrondse tankinstallaties;
  • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;

Projecten m.b.t. Her-classificatie

Bekijk enkele van onze reeds gerealiseerde projecten.